REGULAMIN

§1
Ceny

 1. Ceny są podane w złotych polskich i są cenami brutto.
 2. Sklep dysponuje cennikiem w funtach brytyjskich, dolarach amerykańskich i euro. Możliwe jest podanie ceny w innych walutach po indywidualnej konsultacji ze Sklepem.
 3. Cena produktu nie zawiera kosztów dostawy.

§2
Składanie zamówienia

 1. Zamówienie można składać poprzez sklep internetowy lub droga mailową na adres:  pracownia@marzenie.art
 2. Sklep internetowy działa 24/7 przez cały rok.
 3. Zamówienia dotyczą produktów wykonywanych na indywidualne zamówienie lub produktów gotowych które zostały już wykonane.
 4. Składanie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego zamówienia na stronie internetowej.
 5. Złożenie zamówienia poprzez email powinno zawierać wszystkie elementy które są na stronie Sklepu a w szczególności
  1. dane kontaktowe
  2. wybór dostawcy
  3. walutę płatności
  4. formę płatności
  5. wybór towaru z podanymi wymiarami i kolorem
 6. Klient na każdym etapie realizacji zamówienia może zadawać pytania.
 7. W momencie składania zamówienia klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie Sklepu.
 8. W przypadku gdy zamówienie nie jest kompletne Sklep skontaktuje się z klientem w celu uzupełnienia danych
 9. Złożenie zamówienia zostanie potwierdzone przez Sklep poprzez wysłanie wiadomości.

§4
Czas realizacji zamówienia

 1. Czas realizacji zamówienia zaczyna się w momencie zaksięgowania wpłaty za towar.
 2. Czas realizacji zamówienia na produkty wykonywane na indywidualne zamówienie trwa od 10 do 14 dni.
 3. Czas realizacji zamówienia na pozostałe produkty trwa do 3 dni.
 4. Czas realizacji nie obejmuje czasu dostawy.
 5. Okoliczności związane z wystąpieniem COVID–19 mogą mieć znaczący wpływ na realizację zamówienia o czym Sklep niezwłocznie powiadomi Klienta.
 6. Sklep zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu realizacji z innych losowych zdarzeń o czym niezwłocznie powiadomi Klienta przedstawiając przyczyny takiej sytuacji.

§5
Sposób i czas dostawy

 1. Dostawy paczek na terenie Polski odbywają się za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD. Przesyłki kurierskie na terenie Polski są realizowane do 3 dni roboczych.
 2. Dostawy paczek na terenie państw Unii Europejskiej odbywają się za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD. Przesyłki kurierskie na terenie UE są realizowane do 5 dni roboczych.
 3. Dostawy do innych państw odbywają się za pośrednictwem Poczty Polskiej jako paczka pocztowa lub Kurier EMS. Czas przesyłki kurierskiej do innych państw jest ustalana indywidualnie zgodnie z terminami podanymi przez Pocztę Polską.

§6
Koszty dostawy

 1. Klient ponosi koszty dostawy.
 2. Koszty dostawy uzależnione są od wagi i miejsca docelowego.
 3. Koszty dostawy ustalane są podczas finalizacji zamówienia.
 4. Koszty dostawy zgodne są z cennikiem DPD i Poczty Polskiej.

§7
Formy płatności

 1. Płatności za zamówienie można dokonać za pośrednictwem przelewu na konto bankowe lub usługi PayU .
 2. Sklep wystawia fakturę na zakup towaru która jest wysyłana wraz z zakupionym towarem lub w formie elektronicznej.
 3. O wyborze dowodu zakupu decyduje klient w momencie składania zamówienia.

§8
Zwroty

 1. Nie można zwrócić towaru który był wykonany na indywidualne zamówienie.
 2. Zwrot towaru jest jedynie możliwy w przypadku produktów gotowych.
 3. Zwrot towaru jest możliwy w oryginalnym opakowaniu, w stanie nienaruszonym, bez śladów użytkowania w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru.
 4. W przypadku zwrócenia części zakupów przy których klient nabył dogodność darmowej przesyłki zwrócona kwota będzie potrącona o koszt wysyłki.

§9
Reklamacje

 1. Jeżeli nie zgadza się rodzaj produktu, rozmiar można złożyć reklamacje.
 2. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.
 3. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach, nie stanowią podstawy do zwrotu towaru i reklamacji.
 4. Reklamacja jest realizowana poprzez sklep marzenie.art –formularz reklamacji lub poprzez mail marzenie.art@gmail.com
 5. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
 6. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki i przesłaniu go na nasz adres.

§10
Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług Sklepu internetowego „marzenie.art”.

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest : Pracownia witraży „Marzenie” Marzena Płócienniczak-Nalej
  ul. Wersalska 47/75, 91-212 Łódź, Tel. 663 108 239, REGON 384514589
  NIP 8311181611 zwana dalej Sklepem.
 2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  •  poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  • poprzez gromadzenie plików “cookies”.
 5. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 6. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego
 7. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 8. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 9. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

W razie wątpliwości do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

§11
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.). 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
W czym możemy pomóc?